top of page
Paint

BEELDEN

Beelden: Producten
005_edited_edited_edited.jpg

DIEREN

Als animalier verwierf Frans Jochems een ruime bekendheid in binnen- en buitenland. Samen met Rembrandt Bugatti, Albéric Collin en Josué Dupon wordt hij tot de vier grootste dierenbeeldhouwers van Antwerpen gerekend.

Ondertussen kennen we van hem meer dan vijftig verschillende dierenbeelden. Ze behoren tot zijn beste prestaties. Hij kon zich in dit thema volop uitdrukken zonder inspraak of bemoeienis van wie dan ook. Deze beelden komen ook nu nog allesbehalve verouderd over. Frans Jochems trachtte de psychologische kenmerken van elk dier in een karakteristieke houding uit te beelden.  Daarom lijken de gebeeldhouwde dieren zo geconcentreerd, zo waakzaam, wat ze een uitzonderlijke levensechtheid geeft. Overbodige details liet hij gewoon achterwege. Alleen de essentie interesseerde hem.

Het dierenbeeld dat in Berchem het beste bekend is, is zonder twijfel de Kameroenantiloop op het naar hem vernoemde plein aan de Hoge Weg, op de hoek van de Grotesteenweg en de Driekoningenstraat.  

Jochems (Mevrouw).jpg

PORTRETTEN

Frans Jochems verwierf faam als portrettist omwille van de levendige psychologie die uit zijn werken spreekt.

Hij beoefende het realistische portretgenre, soms met een lichte zweem van idealisering.

Hij zocht naar het individuele karakter van de persoon in kwestie. Met een grondige vakkennis en dankzij een intensief psychologisch inzicht vereeuwigde hij familieleden, kunstenaars, gezagsdragers enz. Details die de essentiële trekken van zijn modellen hinderden, liet hij gewoon achterwege.  Vandaar de zachte helderheid van zijn doordringende portretten.

Frans Jochems realiseerde borstbeelden en bas-reliëfs in verschillende materialen, ook in ivoor, en talrijke gedenkpenningen of medaillons, bijvoorbeeld van Jan Van Rijswijck en Henri Naeyaert.

Als we een portretbuste uit de jaren 1910-1920 vergelijken met bijvoorbeeld het portret van kunstschilder Leon Lommaert uit 1945, zien we duidelijk een stijlevolutie.

Vermoeid.jpg

FIGUREN

In het oeuvre van Frans Jochems nemen de vrouwenfiguren een speciaal plaatsje in. 

In de naaktfiguren slaagde hij erin om - zonder aanstoot te geven - de eeuwige schoonheid en aantrekkelijkheid van het vrouwelijk lichaam weer te geven, in verschillende houdingen die eenvoudig en ongekunsteld overkomen. De lijn is altijd elegant. 

Mooie voorbeelden zijn de Baadster, Haartooi en Vermoeid.

Basrelief Maria OLV Middelareskerk.jpg

RELIGIEUS WERK

Frans Jochems leefde zich sterk in in de personen die hij boetseerde. Dat komt onder meer tot uiting in de sobere, maar prachtige kruiswegstaties in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Berchem. Dat is ook het geval voor het grote kruisbeeld (1.80 m) vooraan tegen de marmeren muur van de apsis, centraal boven het hoofdaltaar én in de reliëfs in witte zandsteen die Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Sint-Jozef met de twaalfjarige Jezus voorstellen. Hij vervaardigde ook het grote Mariabeeld (3.60 m) in witte steen buiten op het hoekpenant van de doopkapel. Al die werken dateren uit de periode 1931-1942.

Ook het Mariabeeld tegen de gevel van het oude parochielokaal in de Jozef Wautersstraat 21 is van zijn hand, net als een Mariabeeld tegen de gevel van de Lysenstraat 32, maar dat is ondertussen spijtig genoeg verdwenen.

Het religieuze werk in Berchem is uitvoerig toegelicht en geïllustreerd op de website van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Berchem.

Ook buiten Berchem vind je nog religieus werk van Frans Jochems, bijvoorbeeld de Engelbewaarder tegen de gevel van het Godshuis Almaras op de Antwerpse Paardenmarkt en een Heilig-Hartbeeld voor de pastorie in de wijk Elzestraat van Sint-Katelijne-Waver.

Grafmonument Familie Loons Silsburg C1.j

MONUMENTEN


Frans Jochems werkte ook mee aan talrijke monumenten.


Bijvoorbeeld aan de graven van de families Van Roey, Vandevliet en Berg in Berchem, aan het graf van de familie Loons in Deurne (begraafplaats Silsburg) en aan het graf van Jan Frans Simons in Brasschaat (Maria-ter-Heide). 

Dat was ook het geval voor de oorlogsmonumenten in Bever, Waremme, Chaudfontaine, Lommel, Kruibeke, Verviers, en ook in Deurne: op het domein van het Sterckshof en op de begraafplaats Silsburg. Die monumenten dateren van tussen 1920 en 1926. Ze werden opgericht om de vaderlandsliefde en de burgerdeugden aan te scherpen. Zo leest men op het monument van Verviers de woorden patrie - honneur - justice - humanité - indépendence.

De oorlogsmonumenten van Frans Jochems ademen de geest van hun tijd uit, maar dankzij zijn zin voor maat en evenwicht, komen de taferelen niet overdreven dramatisch over. 

Medaille Karel Verlat.a.jpg

MEDAILLESVoor de 36ste editie van het jaarlijkse Bestendig Festival voor Zang- en Muziekverenigingen in 1924 realiseerde Frans Jochems – in opdracht van de stad Antwerpen – de Verlatmedaille en in 1928 de Kruisschansmedaille ter gelegenheid van de inhuldiging van de Kruisschanssluis te Antwerpen.

In 1932 volgde nogmaals een medaille in opdracht van de stad Antwerpen, ditmaal voor het 43ste Bestendig Festival van zang, fanfaren, harmonie en symfonie.

Rubenshuis Sophocles.jpg

VARIA

Ter gelegenheid van de Feesten van Antwerpen in 1920 werden twee werken van Frans Jochems bekroond: Flora en Bacchante met faun. Frans Jochems ontving eveneens een diploma voor zijn deelname aan een beeldhouwwedstrijd op de Olympische Spelen in Antwerpen. Ook nam hij deel aan de Ommegang van Antwerpen met een praalwagen waarop een reusachtig beeld van een leeuw met condor stond.


Verder maakte Frans Jochems voor het Britse paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen vier reusachtige leeuwenbeelden. Die dienden later in 1935 ook voor de wereldtentoonstelling in Brussel.


In 1930 kreeg hij de opdracht voor een praalwagen met beeldhouwwerk voorstellende Scaldis voor de Historische Stoet Antwerpen door de eeuwen heen.


Omstreeks 1939 maakte hij reliëfs in witte steen voor de twee ingangen van het wooncomplex Hennig III op het Kiel aan de Jan Davidlei en de Maurits Sabbelaan.


Voor het Rubenshuis maakte Frans Jochems in 1941 in opdracht van de stad Antwerpen een borstbeeld van Sophocles, in witte steen en in antiekstijl. In 1942 volgde het borstbeeld van Plato en in 1946 een kariatide in hout.

bottom of page