top of page

INVENTARIS

We hebben in de inventaris alleen de werken in opgenomen waarvan een spoor kon worden teruggevonden. De jaaraanduiding is benaderend,  en opgesteld aan de hand van bestaande briefwisseling of herinneringen van tijdgenoten.  Waar het materiaal niet meer kan gecontroleerd worden, hebben we gips vermeld. De afmetingen zijn aangegeven in cm, eerst de hoogte, dan de breedte.

Frans Jochems was bijzonder productief.  Deze inventaris is dan ook zeker onvolledig.  Aanvullingen of inlichtingen i.v.m. niet vermelde werken zijn altijd welkom.

  

Inventaris: Citaat
bottom of page